Kňazovický - logo
 
 
info@knazovicky.sk
+421 948 387 252
+421 910 962 945
Referencie


 


 • Rekonštrukcia ASRTP Unihala – Zentiva Hlohovec
 • Rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia Kodeín – Zentiva Hlohovec
 • Rekonštrukcia elektroinštalácie v laboratóriach – Zentiva Hlohovec
 • Rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia – Zentiva Hlohovec
 • Rekonštrukcia ASRTP na VVZ – Zentiva Hlohovec
 • Rekonštrukcia trafostaníc – Zentiva Hlohovec
 • Rekonštrukcia elektroinštalácie Skladu nízkovrúcich horľavín
 • Rekonštrukcia elektroinštalácie v Stanici hlbokého chladu
 • Rekonštrukcia rozvodní a osvetlenia v Kotolni
 • Rekonštrukcia Rozvodne vit.E – Zentiva Hlohovec
 • Rekonštrukcia káblových priestorov trafostanice BioČov Zentiva Hlohovec
 • Elektroinštalácia rodinného domu – Koperníkova ul. Hlohovec
 • Výmena meracích transformátorov – Faurécia Hlohovec
 • Domová prípojka – Horné Otrokovce
 • Elektroinštalácia rodinného domu – Dolné Otrokovce
 • Rekonštrukcia elektroinštalácie výrobných priestorov Farmapavilónu Zentiva Hlohovec
 • Rekonštrukcia bleskozvodov všetkých striech v areáli Zentiva a.s. Hlohovec
 • Údržba vonkajšieho osvetlenia v Zentiva a.s. Hlohovec
 • Elektroúdržba VN a NN siete – Zentiva a.s. Hlohovec
 • NN prípojka pre Dentálne centrum, Dilongova ul, Hlohovec
 • NN prípojka s trafostanicou – ANDACO Hlohovec

 
© 2013 Kňazovický, spol. s r.o. All rights reserved.
info@knazovicky.sk | +421 948 387 252 | +421 910 962 945
   Počet návštev dnes: 00009   Celkom: 75272