Kňazovický - logo
 
 
info@knazovicky.sk
+421 948 387 252
+421 910 962 945
Vysokonapäťové rozvodne Vysokonapäťové rozvodne


Spoločnosť


bola založená v roku 1991 s cieľom ponúkať odborné prevedenie elektroinštalačných prác vrátane bleskozvodov. V roku 1997 sa transformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v Hlohovci. Spoločnosť sa zaoberá realizáciou, výrobou, opravou, montážou a údržbou vyhradených elektrických zariadení s napätím do 52 kV, vrátane bleskozvodov, verejného osvetlenia, svetelných reklám, montážou vianočného osvetlenia a výroby rozvádzačov.

Naši obchodní partneri pôsobia v oblasti farmaceutického, chemického ako aj potravinárskeho priemyslu v rámci Slovenska, Česka a Ukrajiny.

Cieľom spoločnosti je komplexná starostlivosť o zákazníka, garantovaný záručný ako aj pozáručný servis podporený dlhodobým odborným vzdelávaním zamestnancov.

Od roku 2011 je v spoločnosti zavedený systém manažérstva kvality, ktorý bol preverený, certifikovaný a vyhovel požiadavkám ISO 9001:2008. Certifikovala nás medzinárodná autorizovaná spoločnosť 3EC International a.s. Bratislava.
Montáž   Montáž

Montáž   Montáž
 
© 2013 Kňazovický, spol. s r.o. All rights reserved.
info@knazovicky.sk | +421 948 387 252 | +421 910 962 945
   Počet návštev dnes: 00001   Celkom: 77085